جاروبک دماگ dkk sw

جاروبک دماگ dkk sw پر مصرفترین نوع جاروبک خط برق در ایران می باشد. این جاروبک دارای 4 عدد زغال می باشد که وظیفه انتقال جریان از خط برق رسان به موتور را دارد. شرکت دماگ المان این جاروبک را در دو تیپ 40 آمپر و 25 آمپر تولید میکند. گروه مهندسی نیروتوان تولید کننده جاروبک دماگ ایرانی و وارد کننده جاروبک های اصلی می باشد.

جاروبک دماگ DKK

                 جاروبک دماگ -SW  DKK

جاروبک دماگ dkk-sw 40 amper  با کد فنی 97927944  part number  می باشد.

دوشاخه جاروبک 

در زیر این جارویک ها دو سوراخ وجود دارد که محل جایگذاری دوشاخه جاروبک برای جرکت ملایم تر جاروبک وجود دارد که این دو شاخه باید با خط برق رسان DKK تراز باشد