سی ریل جرثقیل سقفی

تولید کننده انواع ریل جرثقیل سقفی

ریل کابل جرثقیل سقفی در مکان های با طول کم به جای استفاده از خط برق رسان می توان از سیستم ریلی برق رسانی استفاده کرد که سیستم ریلی دارای چند مدل مختلف است برای مثال در مکان های که احتیاج به کرو یا انحنا دارد از سیستم باکس ریل استفاده میکنیم. این سی ریل ها از فرق های فولادی ساخته شده که در دو نوع سی ریل گالوانیزه و سی ریل رنگی ( قرمز ) موجود می باشد.ولی برای متراژ های بالاتر باید از شین برق رسان استفاده شود

تولید کننده سی ریل جرثقیل سقفی

C RAIL CRANE

سایز سی ریل جرثقیل سقفی

سی ریل ها موجود در دو سایز 30*30 و 40*40 موجود می باشد که سایز 30 در ضخامت 1.5 و سایز 40*40 در ضخامت 2 موجود می باشد.متناسب با تغییر سایز قرقره سی ریلی ،ریل به نبشی و بست ریل به ریل آن هم تغییر می کند و برای سایز های دیگیر غیر قابل استفاده است.

سی ریل جرثقیل سقفی

ابعاد سی ریل جرثقیل سقفی

در بعضی از کارخانه از سی ریل های سایز های دیگر استفاده شده است که مربوط به شرکت های خارجی(ومفلر یا ..) می باشد که تامین آن ها با توجه به تولید داخل مقرون به صرفه نیست به طور کلی در صورت خرابی سایز های غیر تعویض کلی  خط ریل و جایگزینی این سایز از خط ها به صرفه تر است.

i rai  جرثقیل سقفی

برای حمل کابل با وزن بالاتری را دارید از سیستم i rail استفاده می شود .قرقره های این سیتم بزرگتر و دارای دو نوع پلی امید و کامل فلزی است که عمده مصرف این قرقره ها برای برق رسانی جرثقیل های روی کوره است به همین دلیل به قرقره کوره ای معروف است .

BOX RAIL باکس ریل به منظور استفاه در برق رسانی انحنا دار