استاندارد جرثقیل سقفی

استانداردASME-B30.7   جرثقیل سقفی و دروازه ای

ستاندارد-جرثقیل-سقفی-و-دروازه-ای-ASME-B30.2