کاربرد درایو جرثقیل سقفی

کاربرد درایو جرثقیل سقفی

یکی از کاربردهای درایوهای ac در صنعت اپلیکیشن جرثقیل است. شاید در ابتدا به‌روزرسانی تابلو کمی هزینه داشته باشد،اما در ادامه مزیت های ارزشمندی رو در اختیار ما میگذارد.

مزیت های درایو در جرثقیل:یکی از کاربردهای درایوهای ac در صنعت اپلیکیشن جرثقیل است. شاید در ابتدا به‌روزرسانی تابلو کمی هزینه داشته باشد،اما در ادامه مزیت های ارزشمندی رو در اختیار ما میگذارد.
مزیت های درایو در جرثقیل:
• در زمان استارت جریان کمتری از شبکه میکشد
• نیازی به تابلو بانک خازنی ندارد
• شوک های وارده به بار را از بین میبرد
• موتور در هیچ شرایطی زیر بار نمی ایستد
• لوازم حفاظتی از تابلو حذف میشود و حجم تابلو کمتر است.
• در راهورها حرکت پاندولی را از بین میبرد. و…
چگونه از درایو در جرثقیل استفاده کنیم؟
یکی از پرکاربرد ترین حالت های کنترلی درایو ولتاژ بر فرکانس است که بر اساس فرکانس ولتاژ به موتور میدهد و این دو پارامتر را باهم کنترل میکند. که این حالت برای جرثقیل کاربردی ندارد.
در این فلسفه کنترلی باید از حالت وکتور(vector)استفاده شود در این حالت توانایی تغییر ولتاژ و فرکانس را در هر زمان داریم در زمان استارت جرثقیل دور پایین با زور زیاد میخواهیم. مثلا در ده درصد فرکانس هفتاد درصد ولتاژ داریم و…
نکته مهم برای استفاده یک درایو در راهورها حتما باید جمع جریان بار کامل موتورها با درایو یکی باشد. و برای هر یک از موتور ها یک کلید حرارتی قرار دهیم. البته این کار اصولی نیست اما برای کم کردن هزینه‌ها راه بدی نیست.
***
دوست عزیز امیدوارم این مطالب بدردت بخوره و بتونی ازش استفاده کنی این دقیقا همونیه که منم استفاده کردم اگه دوست داشتی بفرست برا دوست و همکار برقیت،مارو حمایت کنید ما به عشق شماهستیم امیدوارم بتونیم رسالتمونو به پایان برسونیم.

  • در زمان استارت جریان کمتری از شبکه میکشد
  • نیازی به تابلو بانک خازنی ندارد
  • شوک های وارده به بار را از بین میبرد
  • موتور در هیچ شرایطی زیر بار نمی ایستد
  • لوازم حفاظتی از تابلو حذف میشود و حجم تابلو کمتر است.
  • در راهورها حرکت پاندولی را از بین میبرد. و…

چگونه از درایو در جرثقیل استفاده کنیم؟

یکی از پرکاربرد ترین حالت های کنترلی درایو ولتاژ بر فرکانس است که بر اساس فرکانس ولتاژ به موتور میدهد و این دو پارامتر را باهم کنترل میکند. که این حالت برای جرثقیل کاربردی ندارد.

در این فلسفه کنترلی باید از حالت وکتور(vector)استفاده شود در این حالت توانایی تغییر ولتاژ و فرکانس را در هر زمان داریم در زمان استارت جرثقیل دور پایین با زور زیاد میخواهیم. مثلا در ده درصد فرکانس هفتاد درصد ولتاژ داریم و…

نکته مهم برای استفاده یک درایو در راهورها حتما باید جمع جریان بار کامل موتورها با درایو یکی باشد. و برای هر یک از موتور ها یک کلید حرارتی قرار دهیم. البته این کار اصولی نیست اما برای کم کردن هزینه‌ها راه بدی نیست.

درایو جرثقیل سقفی

درایو ls جرثقیل سقفی

طبقه بندی گروه کاری جرثقیل سقفی

 

طبقه بندی کلاس کاری جرثقیل سقفی

بر اساس استاندارد های موجود

 

 

Hoist Classification Corresponding Crane Class Typical Application
FEM HMI ISO CMAA DIN 15018 and sim. DIN 15018 and sim.
1Cm H1 M2 Class A H1/B2
جرثقیل تعمیر و نگهداری در ماشین خانه. فقط گاهی اوقات مورد استفاده قرار می گیرد.
1Bm H2 M3 Class B H1/B2 جرثقیل فروشگاه کار سبک ، کار با یک شیفت کاری ، بارهای متوسط ​​متوسط. حداکثر بار گاهی اوقات برداشته می شود.
1Am H3 M4 Class C H2/B3
جرثقیل فروشگاهی با کار سبک ، متوسط ​​، کارکرد تک شیفت ، بارهای متوسط. بلند کردن گاه به گاه بار حداکثر.
2m H4 M5 Class D H2/B3
جرثقیل مغازه کار متوسط ​​یا سنگین ، عمل جابجایی 1 یا 2. بارهای متوسط ​​و سنگین.
3m H4 M6 Class D H2/B3
or
H3/B4
جرثقیل های سنگین ، 2 عمل جابجایی. بار اسمی به طور مرتب برداشته می شود Traverse یا بارهای مرده دیگر زیر قلاب.
4m H4
or
H5
M7 Class D
or
Class E
H3/B4
or
H4/H6
جرثقیل با وظیفه بسیار سنگین ، 2-3 عمل شیفت ، گرفتن یا آهنربا در زیر قلاب. بارهای سنگین منظم.