استاندارد جرثقیل سقفی شرکت نفت ips m gn 350

استاندارد جرثقیل سقفی شرکت نفت ips m gn 350

استاندارد شرکت نفت جرثقیل سقفی

 

انواع جرثقیل سقفی

جرثقیل وسیله ای است که در انواع گوناگون و قابلیت های مختلف جهت جابجایی اجسام و اشیاء سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. جرثقیل متشکل از یک تیر، یک قلاب و یک کابل متصل به آن می باشد که برای بلند کردن اجسام و بار ها مورد استفاده قرار می گیرد.