جاروبک آکاپ

محصولات هلندی آکاپ در قالب شین باز و شین بسته می باشد که هرکدام دارای جاروبک با آمپر های مختلفی می باشد.خط برق رسان آکاپ  به رنگ نارنجی می باشند که دارای 4 ،7 و یا 9 تا خط مسی را دارا می باشند.

 کلکتور های آکاپ مدل های مختلفی دارد از جمله:

 c7-35  , c7 (دارای 9زغال جاروبک)

c4  (دارای 4ذغال جاروبک)

c4-40 , , cl4-40 (دارای 8 عدد زغال جاروبک)

citk7 (دارای 7 عدد زغال جاروبک )

s7  ( از نظر شکل ظاهری و رنگ (سفید) )با دیگر محصولات اکاپ فرق دارد دارای 7 عدد زغال جاروبک می باشد.

 

 

 

جاروبک akapp

کلکتور آکاپ