خط برق رسان دماگ

خط برق رسان جرثقیل سقفی

شین برق رسان جرثقیل سقفی

 

 

 

 

 

 

 

 

خط برق رسان دماگ500 ,ولت     DKK  97914144  تیپ های مختلفی دارد

80 آمپر DKK4/16

120 آمپر DKK4/30

280 آمپر DKK4/70