مگنت و لنت ترمز جرثقیل سقفی

فروش انواع مگنت و لنت ترمز جرثقیل سقفی

 

 

مگنت ترمز جرثقیل سقفی

ترمز جرثقیل سقفی

مگنت موتور

لنت ترمز بالابر جرثقیل سقفی

فروش انواع لنت ترمز جرثقیل سقفی

 

 

 

فروش انواع ترمز لنز، ترمز آلمانی،

لنت ترمز جرثقیل سقفی

مگنت ترمز موتور جرثقیل سقفی

ترمز جرثقیل دماگ

ترمز جرثقیل ورلند

فلکه ترمز

کاسه ترمز

شماره فنی های مگنت 

NM38741NR2

bfk458-10n180vdc

BFK458-10N/E 180VDC 16NM

intorq bfk458-20e

BFK458-06E 1.5-6Nm Torque

BFK458-08E 3.5-12Nm Torque

BFK458-10E 7-23Nm Torque

BFK458-12E 14-46Nm Torque

BFK458-14E 25-80Nm Torque

BFK458-16E 35-125Nm Torque

BFK458-18E 65-235Nm Torque

BFK458-20E 115-400Nm Torque

BFK458-25E 175-600Nm Torque

  Non-Adjustable Torque

BFK458-06N 1.5-6Nm Torque

BFK458-08N 3.5-12Nm Torque

BFK458-10N 7-23Nm Torque

BFK458-12N 14-46Nm Torque

BFK458-14N 25-80Nm Torque

BFK458-16N 35-125Nm Torque

BFK458-18N 65-235Nm Torque

BFK458-20N 115-400Nm Torque

BFK458-25N 175-600Nm Torque