میکروسوییچ صلیبی جرثقیل سقفی

قطع کن ها از تجهیزات جرثقیل سقفی(ایمنی) می باشد که وبرای محدود کردن حد حرکت و حد بار را تعیین میکنید .این قطع کن ها زمانی که این محدودیت ها رو رد کنند برق موتور را قطع میکند.

انواع میکروسوییچ های صلیبی مورد استفاده در صنعت

قطع کن های صلیبی که دارای دو میله هستند و در انواع دو سرعته و تک سرعته موجود می باشد .این میله ها به صورت صلیب روی میکروسوییچ نصب می شوند و بعد از ایجاد محدود حرکت نشانه و علمکی می گذارند که بعد از برخورد میله ها با علمک محدوده حرکت برق اصلی قطع می شود.

از میکروسوییچ های معروف مورد استفاده در صنعت ایران میتوان  میکروسوییچ های اشنایدر و اماس  اشاره کرد

XCKMR54 اشنایدر

csm-04 اماس دو سرعته

csm-02 اماس تک سرعته

گروه مهندسی نیروتوان نماینده فروش میکروسوییچ های صلیبی اماس emas ترکیه می باشد.

 

 

Overhead crane microswitch Cross2

میکروسوییچ های صلیبی اشنایدر

Overhead crane microswitch Cross

میکروسوییچ های صلیبی مورد اماس emas