قرقره چرخ قلاب جرثقیل سقفی

چرخ قلاب یا قرقره قلاب جرثقیل سقفی در سایز مختلف تولید میشود  این قرقره قلاب ها ,واسط بین سیم بکسل با هوک یا همان بار می باشد که با حرکت چرخشی خود این کار را انجام میدهد.که سیمبکسل از بالا به وسیله کمربند کرین روی درام میشیند،برای درخواست این محصول نیاز به سایز  قطر بیرونی ،قطر بلبرینگ خور و همچنین پهنای قرقره و سایز سیمبکسل می باشد.جنس این چرخ ها اکثرا از چدن نشکن می باشد.

چرخ قلاب جرثقیل سقفی

قرقره قلاب سیم بکسل جرثقیل

انواع سایز 

قرقره قلاب   1 تن 180*62

قرقره قلاب 1 تن 200*80

قرقره قلاب 1 تن 250mm

قرقره قلاب 2 تن270 mm

قرقره قلاب  2 تن 280  mm

قرقره قلاب 3 تن320 mm

قرقره قلاب 5 تن 360

قرقره 8 تن

قرقره قلاب سایز بزرگ

قرقره قلاب سایز بزرگ