کابل جمع کن جرثقیل سقفی

انواع کابل جمع کن جرثقیل سقفی

ساخت کابل جمع کن جرثقیل سقفی

گروه مهندسی نیروسازه تولید کننده انواع کابل جمع کن اتوماتیک (موتوری) جهت نصب بر روی جرثقیل های بندری دروازه ای و مگنت و ریکلایمر می باشد

پارامتر های موجود در جهت سفارش

آمپر و وع کابل (کابل قدرت یا فرمان یا هردو)

شتاب و سرعت دستگاه

طول مسیر و ارتفاع نصب

 تقسیم بندی کابل جمع کن

1- از نظر جهت (قایمی یا افقی

2- سیستم کنترل کشش کابل(تورک موتور،کلاج مغناطیسی  و سیستم کنترلی rcs